Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Młodzi Małopolanie będą uczyć się zawodu w nowocześniejszych szkołach

Fundusze europejskie
28 marca 2024
Fundusze Europejskie ruszają ze wsparciem dla infrastruktury szkół zawodowych. Szkoły branżowe, technika oraz szkoły policealne wkrótce zyskają zmodernizowane budynki, sprzęt i wyposażenie służące praktycznej nauce zawodu. Zarząd Województwa Małopolskiego podjął uchwałę dotyczącą uruchomienia naboru projektów związanych z rozwojem infrastruktury szkół ponadpodstawowych prowadzących kształcenie zawodowe. Na ten cel przeznaczono 69 mln zł.

Rusza nowy konkurs. Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie infrastruktury swoich szkół. Dzięki pomocy z Funduszy Europejskich nauka zawodu będzie odbywać się w bardziej nowoczesnych pracowniach, a uczniowie zdobędą praktyczną wiedzę lepiej dostosowaną do wymogów współczesnego rynku pracy.

Kto może złożyć wniosek? 

O dofinansowanie projektu w konkursie mogą ubiegać się podmioty administracji publicznej, instytucje nauki i edukacji, instytucje wspierające biznes, organizacje społeczne i związki wyznaniowe, przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne.

Na ile mogą liczyć wnioskodawcy?

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych nie została określona, jednakże zaplanowane wydatki muszą być racjonalne i niezbędne do realizacji projektu. Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi 85%. Wymagany minimalny wkład własny do projektu to 15%.

Jakie działania mogą uzyskać dofinansowanie?

Po pierwsze może być to rozbudowa lub przebudowa istniejących obiektów. Dopuszcza się prace remontowe w sytuacji, gdy tego typu prace stanowią niezbędny element projektu dla pełnej funkcjonalności inwestycji i nie stanowią elementu dominującego kosztowo. Po drugie - zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia służącego edukacji zawodowej i praktycznej nauce zawodu. Po trzecie - dostosowanie istniejących obiektów w zakresie dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Po czwarte - działania inne niż inwestycyjne, niezbędne do realizacji działań inwestycyjnych i z nimi bezpośrednio powiązanych.

Termin i miejsce składania wniosków

Wnioski będzie można składać od 27 marca 2024 r. do 8 maja 2024 r. do godz. 15.00 w systemie elektronicznym IGA.

Gdzie szukać informacji?

Nabór wniosków jest organizowany za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości. Regulamin naboru wraz z załącznikami, jak również kontakt telefoniczny do organizatora oraz do odpowiedniego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, można znaleźć na stronie internetowej programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027.

Galeria zdjęć