Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Strefy Aktywności Gospodarczej w Małopolsce

Park przemysłowy zlokalizowany we wschodniej części Małopolski w odległości około 85 km od Krakowa. Park położony jest w północnej części Tarnowa, w bezpośrednim sąsiedztwie dróg wylotowych z miasta. Planuje się, iż docelowo obszar Parku obejmie 357 ha, w tym znajdzie się 225 ha terenów niezabudowanych. W chwili obecnej na terenie Parku działa ponad 40 firm, wśród których dominuje branża elektromaszynowa, szklarska i logistyczna. Miasto Tarnów jest właścicielem 8 ha nieruchomości niezabudowanych, które są położone w granicach Parku i stanowią ofertę dla inwestorów. Tereny wchodzące w skład Parku przemysłowego posiadają dostęp do wszystkich mediów dostosowanych do potrzeb już działających, jak również powstających zakładów produkcyjnych i usługowych.
Dowiedz się więcej

Park przemysłowy zlokalizowany we wschodniej części Małopolski, na terenie Gminy Wojnicz, w odległości ok. 70 km od Krakowa, ok. 500 m od drogi krajowej nr 4 (Kraków - Rzeszów) oraz 1,5 km od centrum Wojnicza. W chwili obecnej obszar Parku obejmuje powierzchnię 63,5 ha, w tym 35 ha terenów przygotowanych dla inwestorów. Docelowo Park obejmie obszar 153 ha, w tym znajdzie się około 70 ha terenów zielonych. Na obszarze Parku dostępne są wszystkie media dostosowane do potrzeb przedsiębiorstw. Gmina zapewnia ulgi w podatkach i "szybką ścieżkę" inwestycyjną.
Dowiedz się więcej

Strefa położona jest w południowej części województwa Małopolskiego, w odległości około 70 km od Krakowa, w mieście Limanowa. Obszar Strefy wynosi 13,7 ha, z czego około 7 ha stanowią grunty przeznaczone do zabudowy. Jest to teren poprzemysłowy, na którym dotychczas prowadzona była działalność w zakresie przetwarzania ropy oraz produktów ropopochodnych. Na terenie Strefy zlokalizowane są budynki administracyjno-przemysłowe, hale produkcyjne oraz zbiorniki. Powierzchnia użytkowa istniejących budynków i budowli wynosi 4 365 m2. Strefa posiada dostęp do bocznicy kolejowej.
Dowiedz się więcej

Park położony w zachodniej części Małopolski, w odległości 40 km od Krakowa, na terenie Gmin Trzebinia i Chrzanów. Trzebinia i Chrzanów to ważne ośrodki przemysłowe regionu opierające się sektorze petrochemicznym, energetycznym, metalurgicznym. Na terenie wspomnianych gmin znajdują się ważne węzły komunikacji drogowej (autostrada A4) i kolejowej. W skład Parku wchodzą 2 obszary o łącznej powierzchni 55,5 ha. Są to zarówno tereny niezabudowane jak również nieruchomości zabudowane obiektami przemysłowymi (hale, magazyny, obiekty biurowe, budowle, szyby pokopalniane itp.). Na obszarze Parku przewidziano możliwość rozwoju działalności produkcyjnej, magazynowej, spedycyjnej oraz szeroko pojętych usług dla ludności. Dla przyszłych inwestorów na terenie Gminy Trzebinia przewidziano zwolnienia z podatku od nieruchomości w przypadku realizacji przedsięwzięć tworzących nowe miejsca pracy. Na obszarze Gminy Chrzanów przewidywane są podobne ulgi podatkowe pod przyszłe inwestycje.
Dowiedz się więcej

Strefa położona jest w zachodniej części Małopolski, na obrzeżach miasta Oświęcim, przy drodze krajowej nr 44 (Tychy-Zator-Skawina-Kraków), która stanowi obwodnicę centrum miasta. Strefa docelowo obejmować będzie tereny inwestycyjne o powierzchni ok. 45 ha (z możliwością ich poszerzenia o następne 40 ha), z czego miasto jest właścicielem 7,5 ha. W ramach Strefy oferowane są cztery obszary inwestycyjne (niezabudowane) oraz inkubator przedsiębiorczości (w organizacji) o powierzchni około 25 ha. Zainteresowanym inwestorom proponuje się na terenie Strefy pomoc w załatwianiu niezbędnych formalności wynikających z prowadzonego procesu inwestycyjnego.
Dowiedz się więcej

Strefa inwestycyjna zlokalizowana w centralnej części województwa małopolskiego, na terenie Gminy Myślenice w miejscowości Jawornik, w odległości około 15 km od Krakowa oraz około 150 m od drogi krajowej nr 7 (Kraków - Chyżne). Na obszarze strefy działalność prowadzą głównie przedsiębiorstwa z branży produkcji i przetwórstwa tworzyw sztucznych. W chwili obecnej, obszar Strefy obejmuje 90 ha, z czego 20 ha to tereny już zagospodarowane przez inwestorów - między innymi Scandinavian Tobacco S.A. oraz Bahlsen Sweet Sp. z o.o.
Dowiedz się więcej

Strefa położona jest w odległości 38 km od Krakowa - w Bochni.Całkowita powierzchnia Strefy wynosi 42,7162 ha, natomiast docelowo Strefa ma objąć obszar 51,3969 ha. Bocheńska Strefa Aktywności Gospodarczej posiada dogodny dojazd. Od strony południowej dojazd drogą gminną o szer. 6m i drogą powiatową Bochnia - Uście Solne - Baczków nr 1424K o szerokości 7m. Od granicy północnej przewidziana jest budowa zjazdu z planowanej autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, tzw. węzeł Bochnia oraz planowana jest budowa łącznika pomiędzy węzłem Bochnia a drogą krajową nr 4. Najbliższa stacja kolejowa - stacja Bochnia - 4 km. Najbliższa bocznica kolejowa - bocznica firmy STALPRODUKT S.A. - 0,2 km, bocznica firmy KRAK-GAZ - 5,5 km.
Dowiedz się więcej

Strefa Przemysłowa "Zielonych Dobczyc" zlokalizowana jest w centralnej części Małopolski. Obejmuje obszar 51 ha, z czego 29 ha to tereny już zagospodarowane przez inwestorów. Na terenie Gminy przecinają się drogi wojewódzkie nr 964 Kraków - Wieliczka, Dobczyce - Mszana Dolna i nr 967 Myślenice - Bochnia. Dojazd bezpośredni do Strefy Przemysłowej w Dobczycach następuje traktem drogowym w pełni przygotowanym do ruchu ciężkiego. W dobczyckiej strefie nie stosuje się ulg podatkowych. Wartość podatku od nieruchomości kształtuje się na poziomie: Nieruchomości - 17,10 zł za 1 m2, Grunty - 0,66 zł za 1 m2, Za budowle (utwardzone place, wolnostojące maszyny itp.) - 2% wartości budowli.
Dowiedz się więcej

Miejska Strefa Aktywności Gospodarczej w Chełmku zlokalizowana jest w zachodniej części Województwa Małopolskiego. Obszar strefy wynosi 27 ha i został już w całości zagospodarowany. Charakterystyczną cechą tej strefy jest to, że leży ona w trójkącie pomiędzy trzema dużymi aglomeracjami miejskimi, tj. Krakowem, Katowicami oraz Bielskiem Białą. Strefa zlokalizowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie drogi wojewódzkiej Nr 780 z Krakowa w kierunku Śląska oraz oddalonej o 5 km od Strefy – autostrady. Gmina Chełmek zapewnia dogodne warunki dla prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych poprzez utrzymanie infrastruktury technicznej na wysokim poziomie. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy w Chełmku, ul. Krakowska 11, 32-580 Chełmek
Dowiedz się więcej

Niepołomicka Strefa Inwestycyjna zlokalizowana w środkowej część Małopolski. Obszar Strefy zajmuje 500 ha gruntów, z czego 200 ha zagospodarowanych. Do dyspozycji inwestorów przygotowywane jest kolejne 100 ha terenów. Położona jest w granicach administracyjnych miasta Niepołomice oraz miejscowości Podłęże. Posiada dobre połączenia komunikacyjne. Od południa granicę strefy stanowi międzynarodowa magistrala kolejowa Kraków – Tarnów, a w odległości 2 km znajduje się budowany odcinek autostrady A4 Kraków – Tarnów. W Niepołomicach obowiązują specjalne zasady traktowania inwestora, procedury administracyjne skracane są do niezbędnego minimum, a na każdym etapie inwestycji specjalny zespół reprezentujący Gminę Niepołomice służy pomocą w rozwiązywaniu trudności. Istnieje również możliwość ustanowienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Kontakt: Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach, Plac Zwycięstwa 13, 32-005 Niepołomice
Dowiedz się więcej

Doskonale usytuowana na granicy Krakowa i południowego obejścia autostradowego. Przez gminę przebiega droga szybkiego ruchu do Rzeszowa, która w przyszłości stanie się autostradą łączącą Kraków z Lwowem. Na ponad 216 ha Strefy ponad 22% stanowić będzie zabudowa przemysłowa, 6% zabudowa usługowa, 31% powierzchnia biologicznie czynna (zieleń). Pozostałe 59% to infrastruktura drogowa, parkingi, ciągi komunikacyjne itp. Zwiększono do 250 hektarów tereny pod inwestycje. Strefe tworzą trzy klastry przemysłowe, w podziale na 4 segmenty (strefy). W strefie A, B (Kokotów) przy drodze powiatowej Śledziejowice – Brzegi, głównymi funkcjami są usługi, produkcja i turystyka. Powierzchnia możliwa do uzyskania w zabudowie pod magazyny i składy - ponad 25 ha, pod biura, usługi i handel 1,5 ha. W strefie C sa funkcje usługowe (usługi, biura, handel) – powierzchnia możliwa do zabudowy - ponad 7 ha. Strefa D przeznaczona została pod budowę centrów logistycznych, produkcję oraz usługi - ponad 28 ha.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej Bukowno, mieszcząca się przy ul. Kolejowej została utworzona w październiku 2008 roku. Obejmuje 10 ha. Obecnie priorytetem jest pozyskanie środków pieniężnych na uzbrojenie Strefy. Szacuje się, że uzbrojenie Strefy będzie kosztować 18 mln 997 tys. zł, z czego 15 mln 198 tys. zł ma pokryć dotacja z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Dowiedz się więcej

W maju 2010 została podpisana umowa dotycząca przebudowy drogi powiatowej nr 1322K Dąbrowa Tarnowska - Radgoszcz - II etap. Przebudowany odcinek drogi stanowi fragment ciągu łączącego drogę krajową nr 73, drogę wojewódzką nr 984 oraz pięć dróg powiatowych. Przebudowana droga jest powiązana z planowaną obwodnicą Dąbrowy Tarnowskiej oraz z węzłem autostrady A4 Tarnów - Krzyż. Ponadto wraz z drogą krajową nr 73 i drogą wojewódzką nr 975 stanowi połączenie pomiędzy Specjalną Strefą Ekonomiczną (SSE Euro - Park Mielec) w Mielcu a projektowaną strefą aktywności gospodarczej na terenie Gmin Dąbrowa Tarnowska i Żabno.
Dowiedz się więcej

Koszycka Strefa Gospodarcza, która ma się mieścić w Sokołowicach zajmie powierzchnię 18,03 ha. Strefa oddalona jest od Krakowa o 55 km.
Dowiedz się więcej

Gmina Sucha Beskidzka otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Stworzenie strefy aktywności gospodarczej w Suchej Beskidzkiej – rejon Dąbie” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działania 4.3 „Tworzenie i rozwój stref aktywności gospodarczej, schemat A – Strefy aktywności gospodarczej o powierzchni 2-20 ha”. Szacowane koszty projektu wynoszą ponad 3,2 mln złotych, w tym wsparcie w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowić będzie kwotę ponad 2,6 mln złotych, tj. 80% wartości inwestycji. Pozostałe środki pochodzić będą z budżetu gminy. Środki na realizację projektu zostaną przeznaczone na uzbrojenie terenu, min. wybudowanie drogi wewnętrznej, chodników, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oświetlenia. Na terenie strefy o powierzchni 9 ha zlokalizowanej w sąsiedztwie drogi w kierunku Wadowic powstaną nowe firmy, a zatem i nowe miejsca pracy.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze położona jest w zachodniej części Zatora przy projektowanej obwodnicy miasta- połączenie drogi krajowej DK 44 (Gliwice - Kraków) z drogą krajową DK 28 (Zator – Medyka). Oferowana powierzchnia jest wyposażona w pełną infrastrukturę techniczną i aktualny plany zagospodarowania przestrzennego. Strefa Aktywności Gospodarczej Małopolski Zachodniej w Zatorze dzięki swojemu położeniu jest przyjaznym miejscem dla inwestorów i do współpracy zarówno dla przedsiębiorców krajowych i zagranicznych.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej Książ Wielki leży na granicy z województwem świętokrzyskim. Jest najdalej wysuniętym na północ Małopolski terenem, którym zarządza Krakowski Park Technologiczny. Strefa posiada świetną infrastrukturę techniczną oraz dogodny układ komunikacyjny (w pobliżu droga krajowa Kraków - Warszawa). Na terenie strefy dostępna jest sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telefoniczna.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej w Wolbromiu mieści się w północnej części województwa małopolskiego. Rejon ten jest ważnym ośrodkiem przemysłu gumowego, drzewnego i metalowego. Podstawowym połączeniem komunikacyjnym jest droga krajowa Olkusz–Miechów oraz dodatkowo droga z Krakowa do Pilicy i Żarnowca. Przez miasto biegnie zelektryfikowana linia kolejowa ze stacją w Wolbromiu i trzema przystankami na terenie gminy oraz szerokotorowa linia hutniczo-siarkowa.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej ma być położona w powiecie bocheńskim, w gminie Trzciana. Odległość wsi od najbliższych miast: do Krakowa – 37 km, do Bochni – 22 km, do Limanowej – 22 km, do Nowego Wiśnicza – 14 km.

Nowobrzeski Obszar Gospodarczy ma kosztować 9,5 9,5 miliona złotych, z czego 7,6 mln zł ma być dofinansowane z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Obszar gospodarczy ma zając 38 hektarów nadwiślańskich błoń. Na terenach obszaru gospodarczego w Nowym Brzesku planuje się budowe fabryki Krakowskich Zakładów Odlewniczych Zremb SA. oraz FMO.
Dowiedz się więcej

Od 2007 roku w Andrychowie, w powiecie wadowickim działa Strefa Aktywności Gospodarczej o łącznej powierzchni 140 ha. Rejon ten jest jednym z ważniejszych centrów przemysłowych w Małopolsce. Rozwija się tu przemysł: maszynowy, włókienniczy i bawełniany.
Dowiedz się więcej

Trwają prace przy budowie „Małej obwodnicy Gorlic”. Cała inwestycja realizowana jest w ramach projektu „Poprawa dostępu komunikacyjnego do strefy aktywności gospodarczej z ominięciem Centrum Gorlic – przebudowa dróg powiatowych nr 1486 K i 1488K” ma kosztować 6,6 mln złotych. Remont współfinansowany jest ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.1.Rozwój Infrastruktury Drogowej, Schemat A – drogi o znaczeniu regionalnym.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej znajduje się w Szczurowej - w powiecie brzeskim. Rejon ten posiada dogodny dojazd do Krakowa i Tarnowa. Gmina usytuowana jest na trasie Warszawa - Busko Zdrój - Szczurowa - Krynica. Krzyżują się tu dwie strategiczne drogi: droga wojewódzka nr 964 (Dąbrowa Tarnowska - Niepołomice) oraz droga wojewódzka nr 768 (Brzesko - Kazimierza Wielka). 12 km od zjazdu z autostrady A4 powstał nowy most na Wiśle, jeszcze bardziej usprawniający komunikację w gminie.
Dowiedz się więcej

Strefa Aktywności Gospodarczej w Trzebini położona będzie w południowej części miasta, bezpośrednio przy stacji kolejowej. Strefa ma obejmować tereny po byłych Zakładach Metalurgicznych I, Gumowni i Zakładach Tłuszczowych. Powierzchnia jej wynosić będzie 42,4 ha. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną następujące działania: 1. Budowa i modernizacja dróg w SAG, w tym budowa 859 m dróg klasy lokalnej i dojazdowej oraz modernizacja 419 m dróg klasy dróg dojazdowych. 2. Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do SAG, w tym budowa dróg klasy lokalnej o długości 293 m oraz modernizacja 620 m dróg klasy lokalnej i dojazdowej. Łącznie długość dróg budowlanych wynosić będzie 1152 m, a dróg modernizowanych 1039 m. W ramach tych inwestycji realizowana będzie również kanalizacja deszczowa i oświetlenie dróg. 3. Budowa infrastruktury technicznej: budowa kanalizacji i oświetlenia przy ul. Dworcowej.
Dowiedz się więcej

Olkuska Strefa Aktywności Gospodarczej znajduje się przy ulicy Wspólnej, w zachodniej części Olkusza, i objęte nią zostały tereny przeznaczone pod działalność produkcyjno-usługową. Bezsprzecznym walorem OSAG-u jest doskonałe usytuowanie komunikacyjne z bezpośrednim dostępem do drogi krajowej nr 94 oraz nowoczesna infrastruktura techniczna w obrębie strefy. Na 28 hektarach objętych Olkuską Strefą Aktywności Gospodarczej znajduje się kilkanaście przedsiębiorstw z różnych sektorów gospodarki. Gmina Olkusz dysponuje rezerwuarem terenów, które czekają na nabywców.
Dowiedz się więcej