Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Elektrotechnika i przemysł maszynowy

Małopolscy przedsiębiorcy na targach WIRTOTECHNOLOGIA

Małopolscy przedsiębiorcy na targach WIRTOTECHNOLOGIA

Definicja wypracowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Elektrotechnika i przemysł maszynowy obejmuje produkcję o największym potencjale innowacyjnym wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów, środków transportu oraz ich komponentów. Wg Grupy specjalizacja obejmuje technologie z 7 dziedzin: Technologie inżynierii medycznej, Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, Zrównoważona energetyka, inteligentne i energooszczędne budownictwo, Innowacyjne technologie i procesy przemysłowe, Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, Optoelektroniczne systemy i materiały oraz Inteligentne technologie kreacyjne, wzornictwo.

Przywołana definicja wzorowana jest na definicji z Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) i różni się nieznacznie. W RSI specjalizacja Elektrotechnika i przemysł maszynowy opisana jest następująco: Dziedzina obejmuje w szczególności produkcję i rozwój wyrobów elektronicznych, optycznych, urządzeń elektrycznych i mechanicznych, a także produkcję pojazdów samochodowych i pozostałego sprzętu transportowego. Ponadto podkreśla się, że ze względu na komplementarność produktów przemysłów specjalizacji z produkcją metali i wyrobów metalowych w Małopolsce, produkty te mogą w mniejszej mierze polegać na imporcie zaopatrzeniowym, dzięki czemu znaczna część wartości dodanej może pozostać w regionie.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 3 227 podmiotów z branży Elektrotechnika i przemysł maszynowy. Dominujący obszar działalności małopolskich firm w obrębie tej specjalizacji to naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (66,8%). 45,3% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 90,2% mikro-, 6,3% małych, 3,2% średnich i 0,3% dużych przedsiębiorstw.

Dziedzina Elektrotechnika i przemysł maszynowy może wiązać szanse na rozwój z tzw. inicjatywą Vanguard, w której udział bierze Małopolska – jako jeden z dwóch polskich regionów. Celem inicjatywy jest wsparcie odrodzenia przemysłu w Unii Europejskiej dzięki współpracy gospodarczej w obszarach inteligentnej specjalizacji.

Nakłady inwestycyjne na maszyny i urządzenia są ważnym kanałem transferu nowoczesnych technologii i zalicza się je do istotnych nakładów na działalność innowacyjną, która w perspektywie 2014-2020 jest wspierana szerokim strumieniem funduszy.