Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Energia zrównoważona

RENEXPO reportaż

RENEXPO reportaż

Definicja energii zrównoważonej wypracowana przez Grupę Roboczą ds. specjalizacji Energia zrównoważona obejmuje 6 dziedzin: Inteligentne sieci i magazynowanie energii, Czyste technologie przetwarzania i konwersji paliw kopalnych, Efektywność energetyczna, Energia z odpadów oraz chemiczne nośniki energii, Odnawialne źródła energii oraz Energooszczędne inteligentne budynki i miasta.

W dokumencie Regionalna Strategia Innowacji Województwa Małopolskiego 2020 (RSI) Energię zrównoważoną zdefiniowano jako obszar obejmujący zagadnienia rozwoju energetyki oraz wykorzystania energii w sposób zaspakajający potrzeby obecnego pokolenia, bez umniejszania szans przyszłych pokoleń na ich zaspokojenie. W ramach tak ujętego zagadnienia wyróżnione zostały podstawowe obszary specjalizacji regionalnej:

  • czyste technologie energetyczne;
  • efektywność energetyczna;
  • energetyka prosumencka.

Badania prowadzone w ramach Energii Zrównoważonej powinny prowadzić do budowy systemu energetycznego i układu decyzji odbiorców, opartych o zasady zrównoważonego rozwoju.

W delimitacji, której podstawą były kody PKD, w 2014 roku zidentyfikowano 199 podmiotów z branży Energii Zrównoważonej. Najwięcej z nich związanych było z instalacjami i modernizacją urządzeń w zakresie energetyki (24,6%) i wytwarzaniem energii (21,1%). 43,7% podmiotów zlokalizowanych jest na terenie Krakowa. Pod względem liczby zatrudnionych wśród zidentyfikowanych przedsiębiorstw funkcjonuje 85,5% mikro-, 8,3% małych, 5,3% średnich i 0,9% dużych przedsiębiorstw.

Małopolska dysponuje wysokim potencjałem do badań nad technologiami energetycznymi. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest koordynatorem jednego z sześciu węzłów (CC PolandPlus) utworzonych w ramach Wspólnoty Wiedzy i Innowacji, realizującego projekt KIC-InnoEnergy pod auspicjami Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. O randze tego kierunku badań świadczy projekt koncernu Electricite de France, który we współpracy m.in. z Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Politechniką Krakowską uruchamia w Krakowie centrum badań i rozwoju specjalizujące się w technologiach czystego węgla oraz współspalania biomasy.