Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

#StartUP Małopolska

#StartUP Małopolska to program akceleracyjny skierowany do startupowców, małych i średnich przedsiębiorców z terenu Małopolski, którzy chcą rozwijać swój biznes.

Logotypy na białym tle. Flaga Polski, logo Małopolski oraz flaga Unii Europejskiej

Program to jedno z działań w ramach projektu pn. „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie” realizowanego przez Województwo Małopolskie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Cel projektu: wzmocnienie systemu wsparcia dla przedsiębiorstw MŚP we wczesnej fazie rozwoju, głównie startupów działających w oparciu o nowe technologie, które wpłynie pozytywnie na wzrost potencjału sektora MSP w regionie.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania podsumowującego II edycję #StartUP Małopolska

Działania realizowane w ramach projektu:

  • Program akceleracyjny #StartUP Małopolska – to program szkoleniowo-mentorski dla MŚP z Małopolski we wczesnej fazie rozwoju (działających na rynku do 36 m-cy), mający na celu podniesienie kompetencji przedsiębiorców w obszarach kluczowych dla rozwoju biznesu, w tym w zakresie marketingu, sprzedaży i prezentacji oferty. Cykl szkoleń poprzedzają warsztaty przedakceleracyjne, podczas których uczestnicy analizują modele biznesowe i strategie marketingowo-sprzedażowe swoich firm i wyodrębniają obszary do optymalizacji, a tym samym definiują zakres wsparcia w ramach programu akceleracyjnego, aby jak najlepiej odpowiadał na ich potrzeby. Każda z firm korzysta także z usług mentorskich – indywidualnej pracy z mentorem (średnio 30 godzin) w wybranym przez siebie obszarze wymagającym doskonalenia i rozwoju. Firmy objęte są opieką managera akceleracji, który określa dla nich ścieżkę akceleracji i rozwoju. Dodatkowo firmy mają możliwość uzyskania dofinansowania udziału w najważniejszych wydarzeniach branżowych i startupowych. Uczestnictwo w programie to dla młodych przedsiębiorców okazja, by zdobyć nowe kompetencje i umiejętności, w efekcie czego rozwiną swoje firmy, udostępnią nowe produkty i usługi oraz wprowadzą je na nowe rynki. Każda edycja poddawana jest ewaluacji, aby wsparcie było jak najlepiej dopasowane do potrzeb firm. Województwo Małopolskie zrealizowało już 11 edycji programu, w których udział wzięło łącznie 80 przedsiębiorców z regionu.
  • Organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze – głównym założeniem organizowanych przedsięwzięć jest tworzenie środowiska sprzyjającego networkingowi, wymianie doświadczeń i nawiązywaniu nowych kontaktów. Jednym z flagowych wydarzeń jest Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Małopolsce, organizowany w regionie od 2010 r. To globalna inicjatywa mająca na celu promowanie idei bycia przedsiębiorczym. Rokrocznie, przez jeden tydzień listopada, organizowanych jest szereg spotkań, warsztatów, szkoleń, podczas których uczestnicy mogą podnosić swoje kompetencje związane z rozwojem biznesu. Wydarzenie inauguruje Spotkanie Młodego Biznesu. W projekcie organizowane są także mniejsze spotkania o charakterze networkingowym, w tym wydarzenia wpisujące się w cele ogólnoeuropejskiej inicjatywy Startup Europe Week.

Okres realizacji projektu „Startupowa Małopolska – wsparcie przedsiębiorczości w regionie”: 01.04.2020 – 31.12.2023 r.

Wartość projektu: 4 226 881,38 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich 3 195 789,63 zł.

Zadania realizowane w ramach projektu są kontynuacją działań wdrażanych w projekcie „Przedsiębiorcza Małopolska – rozwój przedsiębiorczości technologicznej w regionie” (RPO WM 2014-2020).

Kontakt:

  • w sprawie programu akceleracyjnego: Małgorzata Kwiecień, tel. 012 63 03 475, e-mail:
  • w sprawie wydarzeń promujących przedsiębiorczość i postawy przedsiębiorcze: Barbara Nieć, tel. 012 63 03 370, e-mail:

 

 

Galeria zdjęć