Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w KrakowieArchiwum UMWM

HISTORIA:

Historia biblioteki sięga roku 1758, kiedy to Jacek A. Łopacki przekazał miastu księgozbiór liczący ok. 200 tomów. W roku 1905 powstała Biblioteka Publiczna Towarzystwa Uniwersytetu Ludowego im. Adama Mickiewicza, a 15 lat później na bazie tych zbiorów Rada Miasta Krakowa postanowiła utworzyć Bibliotekę Publiczną im. Ernesta Bandrowskiego. W 1922 roku księgozbiór przyszłej biblioteki został zdeponowany w Muzeum Przemysłowym Krakowa. Po wojnie Miejska Rada Narodowa przyjęła uchwałę o utworzeniu Publicznej Biblioteki Miasta Krakowa, a następnie została powołana, równorzędna, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie.

W roku 1955 z połączenia biblioteki miejskiej i wojewódzkiej powstała Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna. Trzy lata później obie instytucje zostały rozdzielone. W roku 1965 Wojewódzka Biblioteka Publiczna otrzymała status biblioteki naukowej. W połowie lat 70. po zmianach administracyjnych dochodzi do ponownego połączenia biblioteki miejskiej i wojewódzkiej. W roku 1990 na podstawie „Ustawy o samorządzie terytorialnym”, nastąpił podział bibliotek publicznych na państwowe (wojewódzkie) i samorządowe (miejskie, gminne i miejsko-gminne). Trzy lata później, na podstawie zarządzenia wojewody krakowskiego biblioteka przyjęła nazwę Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie i otrzymała nowy statut.

W 1996 roku instytucja przeniosła swoją siedzibę do zabytkowego budynku przy ulicy Rajskiej, aby trzy lata później stać się instytucją samorządową. Obecnie jest centralną biblioteką publiczną dla całego województwa małopolskiego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowiefot. Archiwum UMWM

MISJA:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest biblioteką otwartą na świat i ludzi, zapewniającą dostęp do wiedzy, kultury i informacji. To miejsce spotkań, utrwalania więzi społecznych oraz swobodnej wymiany myśli i poglądów.

Misją instytucji jest dostarczanie wysokiej jakości usług bibliotecznych – odpowiadających zmieniającym się potrzebom informacyjnym, edukacyjnym i kulturowym użytkowników –z zachowaniem wrażliwości społecznej, popieraniem różnorodności kulturowej i zamiłowania do czytania.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowiefot. Archiwum UMWM

DZIAŁALNOŚĆ:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie jest główną, publiczną biblioteką województwa małopolskiego, która nie tylko gromadzi, opracowuje i udostępnia zbiory czy pośredniczy w wypożyczaniu międzybibliotecznym ale również wspiera merytorycznie sieć samorządowych bibliotek publicznych w Małopolsce. 

Biblioteka to nie tylko zbiory, rocznie eksponuje ponad 100 wystaw, codziennie w przestrzeniach bibliotecznych odbywa się ok. 10 różnorodnych warsztatów, spotkań i szkoleń o bardzo szerokiej tematyce.

Biblioteka to również miejsce debat społecznych czy tworzenia, realizacji projektów i pomysłów obywatelskich.

Do dyspozycji czytelników jest 600 miejsc do pracy oraz 88 stanowisk komputerowych.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowiefot. Archiwum UMWM

ZBIORY:

W Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie wśród ponad pół miliona zbiorów dostępnych w 14 tematycznych wypożyczalniach i czytelniach Czytelnicy znajdą nie tylko książki i czasopisma, ale również:

 • filmy
 • muzykę na płytach analogowych, CD czy DVD,
 • książkę „mówioną” i brajlowską,
 • dokumenty życia społecznego,
 • unikalne zbiory czasopism regionalnych i lokalnych z terenu Krakowa i Małopolski
 • nuty,
 • mapy,
 • gry planszowe i komputerowe,
 • dostęp do baz elektronicznych, z których można korzystać zarówno na miejscu, jak i on-line.

Wypożyczyć tu można czytniki ebooków, korzystać z pianina cyfrowego, Play Station czy tabletów graficznych.

Realizację własnych pasji w Bibliotece umożliwia profesjonalne oprogramowanie do tworzenia, edycji, obróbki muzyki i grafiki.

Zakres tematyczny zbiorów jest uniwersalny z przewagą piśmiennictwa humanistyczno – społecznego.

Akcja Lotna Rajska na wakacjachfot. WBPAkcja Lotna Rajska na wakacjach

WYDARZENIA I PROJEKTY:

Biblioteka we współpracy z Partnerami organizuje szereg wydarzeń kulturalnych, udostępniając je także online w swoich serwisach internetowych i kanałach społecznościowych. Do najpopularniejszych należą:

 • Małopolskie Dni Książki „Książka i Róża”
 • Małopolski Festiwal Komiksu
 • Festiwal Militaria w POPKulturze
 • Krakowski Czwartek Kryminalny
 • Czytelnia Małopolska
 • Festiwal Dawnych Komputerów i Gier
 • Noc Bibliotek
 • Narodowe Czytanie

Niezwykle istotną rolą biblioteki jest dbałość o dziedzictwo kulturowe Małopolski, którego systematycznemu utrwalaniu i udostępnianiu służy Małopolska Biblioteka Cyfrowa. Dzięki dofinansowaniu ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne, w ramach projektu „Małopolska Biblioteka Cyfrowa w horyzoncie 21. wieku”), biblioteka cyfrowa zyskała pracownię mobilną umożliwiającą instytucjom partnerskim digitalizację w ich siedzibach, nowoczesne skanery, wieloformatowe archiwum, nowe możliwości opracowania i udostępnianie zdigitalizowanego zasobu. Użytkownicy wkrótce będą mogli korzystać z nowoczesnej platformy Małopolskiej Biblioteki Cyfrowej prezentującej dorobek całego regionu.

Bibliografowie stale pracują i uzupełniają bazę „Bibliografia Małopolski” (dostępną pod adresem: bibliografia.rajska.info) będącą częścią ogólnopolskiego systemu bibliografii regionalnych. Baza ta powstała z połączenia baz lokalnych z bazą powstającą w WBP w Krakowie i od 2015 roku jest współtworzona przez 25 bibliotek publicznych województwa małopolskiego. Zawiera opisy książek i ich recenzji; czasopism wydawanych w woj. małopolskim; artykułów z dzienników i czasopism ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych i środowiskowych opisy dokumentów kartograficznych, dźwiękowych, dokumentów życia społecznego i innych - wydawnictw treściowo związanych z województwem małopolskim i Małopolską, jako regionem geograficzno-historycznym. Jest ona nieocenionym źródłem wiedzy dla badaczy, regionalistów z kraju i ze świata

Biblioteka zachęca do korzystania ze swoich usług spotykając się z potencjalnymi czytelnikami nie tylko w swojej siedzibie ale także w przestrzeni miejskiej. Tak działa m.in. projekt Lotna Czytelnia, czyli rowerowi cargo wypełnionemu książkami, który od 2014 roku, w okresie wiosenno-letnim przemierza Planty i zachęca do czytania. Zasady akcji są proste i niezmienne: weź książkę z przeczytaj i oddaj albo obsłudze roweru, albo w dowolnym terminie bezpośrednio w Bibliotece (ul. Rajska 1). W czasie wakacji biblioteczny namiot i rower spotkać można także na piknikach czy w krakowskich parkach

Biblioteka podejmuje również działania i projekty we współpracy z innymi instytucjami i stowarzyszeniami:

- w porozumieniu partnerskim ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży realizowany jest program „ESC: Volunteering Solidarity – built to last – Meet me in the library 2020–2021” (będący kontynuacją projektu „EVS: Together = Furhter – Meet me in the library 2019-2020” w  ramach Europejskiego Korpusu Solidarności). Biblioteka gości u siebie wolontariuszy z Włoch, Hiszpanii oraz Niemiec, którzy realizując zadania ujęte w projekcie „Meet me in the library” promują kulturę swoich krajów oraz prowadzą w Bibliotece zajęcia w językach włoskim, hiszpańskim, niemieckim. Do tej pory we wszystkich edycjach projektów odbyło się 2792 spotkania w 198 cyklach, w których uczestniczyło ok. 260 osób. Zajęcia prowadziło łącznie 31 wolontariuszy z Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Francji;

- wspólnie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie, od 2007 roku realizowany jest w sposób ciągły projekt Szkoła @ktywnego Seniora. Poprzez realizację tego programu Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie odgrywa istotną rolę w edukacji cyfrowej i obywatelskiej osób starszych w Małopolsce oraz integruje lokalne środowisko. Od 2007 roku wzięło w nich udział ponad 4000 osób. Program przyczynia się do zmiany stereotypów związanych ze starością poprzez kompleksowe i systematyczne podejście, które opiera się nie tylko na poszerzaniu umiejętności i wiedzy seniorów, ale również na pomaganiu im w integracji oraz rozwijaniu aktywności społecznej i obywatelskiej.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie bierze udział w pilotażowej edycji projektu Biblioteka Dla Wszystkich. Różni. Równi. Ważni, którego celem jest zapewnienie wsparcia dzieciom i młodzieży oraz opiekunom, przybyłym do Polski z Ukrainy, w kontynuacji nauki w ukraińskiej szkole, a także w adaptacji do polskiej szkoły, korzystaniu z różnych form zajęć rozwojowych w bibliotekach oraz nauce języka polskiego i integracji z młodymi Polkami i Polakami. Projekt realizujemy we współpracy z Save the Children International – międzynarodową organizacją humanitarną, która pomaga dzieciom i ich rodzinom na całym świecie, zwłaszcza zagrożonym społecznych wykluczeniem lub mieszkającym na terenach dotkniętych konfliktami oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie realizuje przedsięwzięcie grantowe „Kultura bliżej. Poprawa dostępności usług i zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie dla osób ze szczególnymi potrzebami”. Celem jest poprawa dostępności usług i zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie dla Użytkowników ze szczególnymi potrzebami, seniorów. Planowane działania projektowe: przeprowadzenie cyklu spotkań z autorami książek pt. „Jak zostałam (zostałem) pisarzem”; wykonanie systemu oznaczeń poziomych (ścieżka naprowadzająca) i pionowych (piktogramy, tabliczki w alfabecie braille’a) ułatwiających poruszanie się po budynku Biblioteki osobom niewidomym i niedowidzącym; aktywacja usługi tłumacza Polskiego Języka Migowego online; zakup programu do „tworzenia napisów” do filmów; organizacja warsztatów integracyjnych z artystami rysownikami – zajęcia z komiksu; szkolenia dla pracowników Biblioteki: szkolenia uwrażliwiające, profesjonalna obsługa klienta ze szczególnymi potrzebami (savoir vivre), szkolenie z ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami; zakup sprzętu ewakuacyjnego dla osób ze szczególnymi potrzebami – materac i krzesła ewakuacyjne. 

Akcja Książka i Różafot. Archiwum UMWMAkcja Książka i Róża

KONTAKT:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Ul. Rajska 1, 31-124 Kraków

tel. 12/ 37-52-202

e-mail: 

Informacja dla czytelników: 12/ 37-52-200

STRONY INTERNETOWE

www/rajska.info

Facebook - FB/@rajska.info

Instagram - instagram/rajska.info

Logotyp WBP w Krakowie