Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska Biblioteka +

Małopolska Biblioteka + w 2015 r.
W 2015 r. decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego wyrażoną w Uchwale Nr VI/91/15 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia w 2015 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie „MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+”, zostały przyznane 3 dotacje w łącznej kwocie 100 000 zł dla następujących gmin: Michałowice, Olesno oraz Libiąż. Łączna wartość realizowanych przez w/w gminy zadań to 7,6 mln zł, w tym 2,67 mln zł to środki z budżetu państwa w ramach w/w rządowego programu. Wartość prac zaplanowanych w bibliotekach w/w gmin to 1 mln zł. W 2015 r. planowane jest zakończenie wszystkich 3 inwestycji.

W 2015 r. do 5. edycji konkursu, zostały złożone 4 wnioski, w tym jeden nie spełniał wymogów formalnych. Województwo Małopolskie udzieliło pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla 3 gmin na łączną kwotę 100 000 zł.

Biblioteka w Oleśnie
Jeszcze w tym miesiącu zostanie otwarte Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie (pow. dąbrowski), w którym mieścić się ma m.in. biblioteka główna. Inwestycja od początku była mocno wspierana przez Województwo Małopolskie, które przez od 2012 roku przekazało na budowę 375 tys. zł – z czego w 2015 roku 25 tys. zł. Dotacji udzielono w ramach projektu „Małopolska Biblioteka +”.


Czytelnia komputerowa, pracownia multimedialna, kącik dla najmłodszych, a także dobrze zaopatrzony dział e-booków, audiobooków i filmów – tak będzie się prezentować nowa biblioteka główna w Oleśnie. Nowy obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum, a budynek został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i wyposażony w bezprzewodowy dostęp do Internetu. Oprócz biblioteki, w Centrum Kultury i Sportu mieszkańcy znajdą ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży – także w czasie ferii i wakacji. A wszystko na ponad 600 m.kw.
Budowa Centrum Kultury i Sportu w Oleśnie jest realizowana od 2012 roku, a całkowita wartość projektu to ponad 3,4 mln zł. Warto podkreślić, że z dotychczasowa siedziba biblioteki w Oleśnie miała zaledwie 68 m.kw. powierzchni – co obejmowało zarówno czytelnię, wypożyczalnię, jak i magazyn. Z ok. 8 tys. mieszkańców gminy korzystało z niej ponad 3 tys. czytelników.

Galeria zdjęć

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ w 2015 r.
Zarząd Województwa Małopolskiego Uchwałą nr 25/15 z dnia 13 stycznia 2015 r. ogłosił nabór wniosków w konkursie Małopolska Biblioteka + na 2015 r. dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek”.MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+
Małopolskie biblioteki publiczne od 2011 r. aktywnie uczestniczą w programie MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+. To inicjatywa samorządu Województwa Małopolskiego, której celem jest wzmocnienie procesu przekształcania bibliotek gminnych w nowoczesne ośrodki życia społecznego, poprzez poprawę stanu infrastruktury i wprowadzenie bogatszej, rozszerzonej oferty zmodernizowanych bibliotek, skierowanej do różnych grup odbiorców, a wszystko to w zgodności ze standardami krajowego Certyfikatu Biblioteka+. W formie otwartego konkursu ofert gminom wiejskim, gminom miejsko-wiejskim i małym gminom miejskim (do 15 tys. mieszkańców) z terenu województwa małopolskiego udzielana jest pomoc finansowa w formie dotacji celowej, na uzupełnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+ Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek” przez gminne biblioteki publiczne, dla których gminy te pełnią funkcję organizatora.

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ (2011-2014)
Województwo Małopolskie wspomogło gminy z terenu Małopolski w uzupełnieniu wkładu własnego w finansowanie projektów inwestycyjnych, przekazując w latach 2011-2014 środki w łącznej wysokości 2 480 000 zł.

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ w 2014 r.
W 2014 r. decyzją Sejmiku Województwa Małopolskiego wyrażoną w Uchwale Nr XLIX/796/14 z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie udzielenia w 2014 roku pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, biorących udział w konkursie „MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+”, zostało przyznanych 14 dotacji w łącznej kwocie 900 000 zł dla następujących gmin: Chrzanów, Skrzyszów, Michałowice, Podegrodzie, Olesno, Libiąż, Miasto Nowy Targ, Miechów, Tuchów, Stary Sącz, Miasto Bochnia, Gołcza, Nowy Targ, Szczucin. Całkowita, zaplanowana na 2014 r., wartość 14 inwestycji to 12,9 mln zł, w tym 6,4 mln zł to środki z budżetu państwa w ramach w/w rządowego programu. W 2014 r. zakończono prace budowlane w 8 bibliotekach, a w 2015 r. zostaną zakończone
w pozostałych 6.

Z uwagi na fakt, że cztery projekty, biorące udział w konkursie w 2014 r. Małopolska Biblioteka + nie otrzymały dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego Programu Wieloletniego KULTURA+, Priorytetu „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek.” Województwo Małopolskie zgodnie z Regulaminem konkursu Małopolska Biblioteka+ (Uchwała Nr 61/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 23.01.2014 r.) nie mogło udzielić pomocy finansowej następującym gminom: Gminie Tuchów, Gminie Stary Sącz, Gminie i Miastu Bochnia, Gminie Nowy Targ na uzupełnienie wkładu własnego na realizację projektów inwestycyjnych w bibliotekach.

MAŁOPOLSKA BIBLIOTEKA+ w 2011 r.
W 2011 r., w 1. edycji konkursu, wsparcie uzyskały: Gmina Myślenice – 400 000 zł na realizację projektu Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach oraz Gmina Stary Sącz – 100 000 zł na realizację projektu Przebudowa i modernizacja istniejącego budynku filii Biblioteki w Barcicach, podnosząca standard obiektu.

 

Kto w Europie najczęściej odwiedza biblioteki?

4 miliony Europejczyków wykorzystuje komputery i internet w bibliotekach do poszukiwania pracy.
W programie rozwoju bibliotek uczestniczy ponad 3800 bibliotek z małych miejscowości.
Budżet programu to 33 miliony dolarów przekazane przez Fundację Billa i Melindy Gatesów oraz Polsko-Amerykańską Fundację Wolności.

Fragmenty raportu pt. „Po co Polakom biblioteki?”, podsumowującego efekty trzech lat funkcjonowania Programu Rozwoju Bibliotek – wspólnego przedsięwzięcia Fundacji Billa i Melindy Gates oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Dokument ten został przygotowany na zlecenie FRSI przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Obrazuje rolę polskich bibliotek publicznych i ich wpływ na życie mieszkańców małych miejscowości pokazując, jak wiele różnorodnych korzyści odnoszą użytkownicy bibliotek dzięki temu, że stają się one coraz bardziej nowoczesne, a ich przestrzeń wypełnia wiele aktywności. Zachęcamy do przeczytania całego raportu, którego treść znajduje się powyżej.

Ponadto raport „Europejskie badanie opinii użytkowników na temat korzyści wynikających ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w bibliotekach publicznych” znajdą Państwo na portalu http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2612