Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Małopolska na sportowo

Przedsięwzięcie realizowane w ramach zadania Upowszechnianie kultury fizycznej jest najszerszą ofertą sprzyjającą rozwojowi kultury fizycznej w regionie kierowaną do mieszkańców Województwa Małopolskiego – w szczególności do dzieci i młodzieży. Projekt realizowany jest w formie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej. Zapewnia wsparcie większej liczby wartościowych przedsięwzięć sportowych rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej oraz imprez sportowych i rekreacyjnych. Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.