Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Wakacje z piłką nożną

Projekt realizowany w latach 2013-2020

Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartego konkursu ofert, zakładające organizację wakacyjnych turniejów sportowych w piłce nożnej o zasięgu wojewódzkim, skierowane w szczególności do młodych adeptów piłki nożnej w wieku 10 – 13 lat spędzającej wakacje w miejscu zamieszkania, zapewniający dzieciom i młodzieży z terenu Małopolski aktywizację sportową w okresie wakacji. Prawie dwumiesięczne zmagania kończy turniej finałowy w Krakowie, przy uczestnictwie 10 najlepszych drużyn, który ma na celu wyłonienie Mistrza Turnieju. Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Galeria zdjęć