Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Weekendy z piłką ręczną

Projekt realizowany w latach 2015-2016

Przedsięwzięcie realizowane w formie otwartego konkursu ofert, skierowane do dzieci z klas III–IV szkół podstawowych z terenu Województwa Małopolskiego. W każdym z 5 subregionów Małopolski organizowane są dwudniowe weekendowe konsultacje szkoleniowe, zakończone wojewódzkim turniejem finałowym dla chłopców i dziewcząt.

Do otwartego konkursu ofert mogą zgłaszać się organizacje pozarządowe, zgodnie z art. 3 ust. 2, oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność statutową w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Galeria zdjęć