Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Dom Polski Południowej w Brukseli

Logo DPPLogo DPP

 

Z dniem 31 grudnia 2019 roku Dom Polski Południowej w Brukseli (DPP) zakończył swoją działalność. Począwszy od 1 stycznia 2020 roku, Województwo Małopolskie realizuje swoje działania samodzielnie poprzez swoje Przedstawicielstwo w Brukseli.

Dom Polski Południowej w Brukseli (DPP) był wspólną reprezentacją trzech województw: małopolskiego, opolskiego i śląskiego. Celem działalności DPP było budowanie marki i wizerunku Polski Południowej jako silnego europejskiego makroregionu wobec instytucji Unii Europejskiej. Wspólne działania pozwoliły na promowanie i zabieganie o wspólne interesy regionów zrzeszonych w Domu Polski Południowej w Brukseli wobec Unii Europejskiej oraz innych partnerów zagranicznych.

Przez pięć lat swojej działalności, DPP zorganizował:

  • 23 spotkania merytoryczne (warsztaty, konferencje),
  • 11 tematycznych wizyt studyjnych,
  • 3 spotkania koordynacyjne w regionach partnerskich,
  • 24 wydarzenia promocyjno-kulturalne.

Realizując swoją misję, Dom Polsku Południowej w Brukseli przyczynił się do kreowania pozytywnego wizerunku Małopolski, Opolszczyzny i Śląska w środowiskach międzynarodowych.

W związku z decyzją Województwa Śląskiego o wystąpieniu z Domu Polski Południowej w Brukseli pozostałe dwa województwa współtworzące DPP tj. małopolskie i opolskie zostały postawione w obliczu konieczności podjęcia decyzji o rozwiązaniu Domu Polski Południowej w Brukseli.