Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Funduszy Europejskich

Dyrektor Departamentu: Paweł Knapczyk 
Z-ca Dyrektora:
Justyna Dymek-Rypińska
Z-ca Dyrektora:
Bogusława Strzelichowska
Z-ca Dyrektora:
Roman Wcisło

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72B
4 piętro, pokój 406
tel.: 12 29 90 744
fax: 12 29 90 741
e-mail:
Opis lokalizacji

Departament Funduszy Europejskich:

  1. wspomaga działania podmiotów zewnętrznych, w szczególności jednostek samorządu terytorialnego, w staraniach o środki europejskie oraz uczestniczy w realizacji programów lub projektów,
  2. obsługuje proces naboru oraz wyboru projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych (w tym projektów własnych),
  3. prowadzi działania w zakresie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
  4. prowadzi działania w zakresie Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO 2007-2013) oraz wdraża Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego (RPO 2014-2020),
  5. prowadzi działania w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2007-2013) oraz wdraża Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020),
  6. prowadzi działania w zakresie wdrażania 4 osi priorytetowej Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - PO RYBY 2007-2013 oraz wdraża Program Operacyjny „Rybactwo i Morze” - PO RiM 2014-2020,
  7. prowadzi działania w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz 2014-2020 w Województwie Małopolskim,  
  8. prowadzi działania promocyjne w zakresie PROW 2007-2013, PROW 2014-2020, PO RYBY 2007-2013 oraz PO RiM 2014-2020,
  9. współdziała z departamentem odpowiedzialnym za przygotowanie przyszłych programów operacyjnych.