Przejdź do informacji o dostępności Przejdź do strony głównej Przeskocz do menu Przeskocz za menu Przeskocz do głównej treści Przejdź do mapy strony

Departament Monitorowania Wdrażania FE

Dyrektor Departamentu: Joanna Schilbach
Zastępca Dyrektora Departamentu: Sławomir Włodarz

Pełnomocnik Marszałka ds. Rynku Pracy: Jan Gąsienica-Walczak

Sekretariat:
Kraków, ul. Wielicka 72a
3 piętro, pokój 334
Opis lokalizacji
tel.: 12 29 90 940 
fax: 12 29 90 941
e-mail:

Departament Monitorowania Wdrażania FE

 1. koordynuje i monitoruje sprawy związane z Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym (MRPO 2007-2013) i Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego (RPO WM 2014-2020), oraz Programem Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 (PR FEM) w tym w szczególności realizuje procesy dotyczące:
  a) monitoringu i sprawozdawczości,
  b) procedur odwoławczych,
  c) zarządzania finansowego,
  d) poświadczania wydatków do IC
  e) systemu zarządzania i kontroli,
  f) koordynacji pomocy technicznej.
 2. prowadzi działania w zakresie PO Kapitał Ludzki (POKL 2007-2013),
 3. prowadzi działania informacyjne i promocyjne dotyczące funduszy europejskich w Małopolsce z wyjątkiem działań w zakresie Programu: Rozwoju Obszarów Wiejskich, Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” i Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze 2014-2020”,
 4. prowadzi kontrole systemowe w Instytucjach Pośredniczących RPO WM 2014-2020 i PR FEM 2021- 2027,
 5. prowadzi weryfikację prawidłowej realizacji procesów przez Departamenty Urzędu w zakresie RPO WM 2014-2020 i PR FEM 2021-2027,
 6. realizuje funkcje administratora merytorycznego systemu SL2014 oraz systemu obsługującego PR FEM 2021-2027,
 7. realizuje funkcje administratora lokalnego dla systemu e-RPO dla obu programów,
 8. koordynuje i monitoruje sprawy związane z instrumentami finansowymi, w tym prowadzi nadzór nad realizacją umowy powierzenia w zakresie wykorzystania środków zwracanych z instrumentów finansowych wdrażanych w ramach MRPO 2007-2013,
 9. zapewnia obsługę sekretarsko-kancelaryjną dla Biura ds. Certyfikacji.